By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Tarawa, Kiribati
We'are Open: Mon - Fri 9:00 - 17:15

Nakaoia te koraki ake a nano n te tender aio

Nakaoia te koraki ake a nano n te tender aio. Kam a butiaki n noora te katanoata aio ibukin rongorongona ae bwanin.

E na toki butimwaean taian tender n te 15 Tianuare, 2024.

Ibukin kamatata riki ao reitaki nakon 75021099 ke 75021525 n awan te mwakuri.

Kam rabwa

  • Hits: 3254