By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Tarawa, Kiribati
We'are Open: Mon - Fri 9:00 - 17:15

Kainakin anakin te Onauti & te Maebo

Kainakin anakin te Onauti & te Maebo

Te kauring nakoia taan akawa ao taan mwakete iaon Tarawa ao Kiribati ae bwanin, te kauring nakoimi kainakin akawakin te Onauti ao te Maebo n taina aika a oti n te katanoata aio man 7 - 13 Maati, 2024. Ibukin rongorongona ae bwanin ao kam kona n reitaki nakon aobitin Te Bootaki n Akawa i Ambo n te nambwa ae 75021525 ke te number ae aki kabooaki ae 418. Kam bati n rabwa ao kam na tekeraoi.

  • Hits: 403